Javni poziv 2022

04/11/2022 - 10:33

Temeljem članka  25. Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije, Upravno vijeće Zaklade za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije sa sjedištem u Mostaru, objavljuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje pružanja pravne pomoći

pripadnicima braniteljske populacije i članovima njihove obitelji

I- Financijska pomoć osumnjičenim ili optuženim braniteljima

Zaklada za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije (u daljem tekstu Zaklada), u skladu sa odredbama Statuta Zaklade i Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije, osigurava sredstva u cilju pružanja stručne pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije HVO-a, MUP-a HR HB, kao i drugim osobama koje su kao pripadnici struktura vlasti HR HB sudjelovali u obrani BiH u razdoblju 1992 -1995 godine, a osumnjičeni su ili optuženi za kaznena djela ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti.

Sredstva Zaklade mogu se odobriti za sljedeće namjene:

a) plaćanje odvjetničkih usluga za istrage, obranu i zastupanje osoba iz članka 2. Pravilnika (zahtjev na obrascu AO-1).

b) pružanje novčane pomoći osobama iz članka 2. Pravilnika (zahtjev na obrascu AO-2);

c) pružanje novčane pomoći članovima uže obitelji osoba iz članka 2. Pravilnika (zahtjev na obrascu AO-3).

a) Opći kriteriji za dodjelu sredstava braniteljima su:

1) Da je podnositelj zahtjeva bio pripadnik braniteljske populacije (pripadnik HVO-a, policije nadležnog MUP-a HR HB) ili struktura vlasti HR HB i kao takav sudjelovao u obrani BiH u period 1992-1995 godine;

2) Da je osumnjičen ili optužen za kazneno djelo ratnog zločina ili zločina protiv čovječnosti koje je počinjeno za vrijeme  rata u BiH 1992-1995 godine;

3) Da je državljanin Bosne I Hercegovine;

4) Izjava o visini novčanih sredstava koje je podnositelj zahtjeva dobio po ovom temelju od državnih, županijskih ili općinskih vlasti, županijskih ili općinskih zaklada ili drugih organizacija, institucija, ustanova i javnih poduzeća i sl.

 

b) Dodatni kriteriji za dodjelu sredstava braniteljima su:

1. Socijalne prilike;

2. Školovanje djece;

3. Bolest branitelja ili člana njegove obitelji i dr.

 ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA PLAĆANJE ODVJETNIČKIH USLUGA ZA

   ISTRAGE, OBRANU I ZASTUPANJE (zahtjev se podnosi na obrascu AO-1)

Osumnjičeni ili optuženi branitelj uz zahtjev prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. Dokaz o statusu pripadnika braniteljske populacije

2. Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove osobne iskaznice

3. Dokaz da je pokrenuta istraga ili da se vodi kazneni postupak protiv podnositelja

    zahtjeva (kopija rješenja o pokretanju istrage, optužnice ili presude za ratni

    zločin/zločin protiv čovječnosti)

4. Ovjerena kopija ugovora između podnositelja zahtjeva ili ovlaštene osobe

    podnositelja zahtjeva i odvjetnika/odvjetničkog ureda o pružanju odvjetničkih

    usluga (ukoliko je ugovor već prethodno zaključen)

5. Izjava podnositelja zahtjeva o visini novčanih sredstava koja su mu dodijeljena

    za ove namjene od državnih, županijskih ili općinskih vlasti, županijskih ili

  općinskih zaklada ili drugih organizacija, institucija, ustanova i javnih poduzeća i sl

(Podnositelj zahtjeva može priložiti i drugu dokumentaciju za koju smatra da će biti značajna prilikom donošenja odluke o odobravanju novčane pomoći)

 PRUŽANJE NOVČANE POMOĆI OSUMNJIČENIM ILI OPTUŽENIM OSOBAMA

  (zahtjev se podnosi na obrascu AO-2)

a) Osobama iz točke I protiv kojih su pokrenute istražne radnje i protiv kojih se vodi sudski postupak može se odobriti novčana pomoć za troškove prijevoza, ishrane i smještaja i sl. (koji nisu refundirani iz proračuna) i za rješavanje osnovnih socijalnih potreba (nabavku prehrambenih i higijenskih artikala, plaćanje troškova stanarine i komunalnih usluga, osiguranje ogrijeva i sl.).

b)

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev AO-2.

 1. Dokaz o statusu pripadnika braniteljske populacije – kopije dokumenata
 1. Ovjerena kućna lista
 1. Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove osobne karte
 1. Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima – primanjima podnositelja zahtjeva i članova njegovog zajedničkog kućanstva (potvrda od firme o visini plaće, čekovi od mirovine i sl.)
 1. Dokaz da je pokrenuta istraga ili da se vodi kazneni postupak protiv podnositelja  zahtjeva (kopija poziva za saslušanje, rješenja o pokretanju istrage, optužnice, presude za ratni zločin/zločin protiv čovječnosti)
 1. Izjava podnositelja zahtjeva o visini novčanih sredstava koja su mu dodijeljena za ove namjene od državnih, županijskih ili općinskih vlasti, županijskih ili općinskih zaklada ili drugih organizacija, institucija, ustanova i javnih poduzeća i sl.
 1. Kopija transakcijskog računa podnositelja zahtjeva otvorenog kod poslovne banke

 

(Podnositelj zahtjeva može priložiti i drugu dokumentaciju za koju smatra da će biti značajna prilikom donošenja odluke o odobravanju novčane pomoći)

 

II FINANSIJASKA POMOĆ ČLANOVIMA OBITELJI ( zahtjev se podnosi na

obrascu AO- 3)

Pravo na financijsku pomoć imaju i članovi uže obitelji osobe iz točke I. ovog Javnog poziva i to: supružnik (bračni i izvanbračni), dijete (bračno, izvanbračno, usvojeno, pastorče i dijete bez roditelja uzeto na izdržavanje) i roditelji (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelj i hranitelj)  ukoliko žive u zajedničkom kućanstvu sa osobom iz točke I. ovog javnog poziva.

Članovima uže obitelji može se odobriti novčana pomoć za:

a) troškove prijevoza, ishrane i smještaja za vrijeme posjete osobi iz točke I. koje se nalazi u pritvoru ili zatvoru;

b) nabavku prehrambenih i higijenskih artikala, plaćanje troškova školovanja, plaćanje troškova stanarine i osiguranje ogrjeva i za rješavanje drugih socijalnih potreba.

e) Opći kriteriji za dodjelu sredstava su:

    1. Da je podnositelj zahtjeva član uže obitelji osumnjičenog ili optuženog branitelja;

    2. Da živi u zajedničkom kućanstvu sa osobom iz točke I. ovog Javnog poziva;

    3. Da je državljanin Bosne i Hercegovine

f) Dodatni kriteriji za dodjelu sredstava su:

   1. Socijalne prilike;

   2. Školovanje djece;

   3. Bolest člana obitelji i dr.

Član obitelji osumnjičenog, optuženog ili osuđenog branitelja uz zahtjev na obrascu AO-3 , prilaže sljedeću dokumentaciju:

 1. Dokaz o statusu pripadnika braniteljske populacije koji je osumnjičen/ optužen/osuđen za kazneno djelo ratnog zločina ili zločina protiv čovječnosti
 1. Ovjerena kućna lista
 1. Dokaz o srodstvu podnositelja zahtjeva sa osobom koja je osumnjičena/ optužena/osuđena za kazneno djelo ratnog zločina/zločina protiv čovječnosti (izvadak iz matične knjige rođenih, vjenčanih i sl.)
 1. Dokaz za pripadnika braniteljske populacije da je osumnjičen/optužen/ osuđen za kazneno djelo ratnog zločina/zločina protiv čovječnosti i da se nalazi u pritvoru ili zatvoru (kopija poziva za saslušanje, rješenja o pokretanju istrage, optužnice, presude za ratni zločin/zločin protiv čovječnosti)
 1.  Uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva ili ovjerena kopija CIPS-ove  

            osobne iskaznice

 1.  Dokaz o ukupnim mjesečnim prihodima – primanjima podnositelja zahtjeva i članova zajedničkog kućanstva (potvrda od firme o visini plaće, čekovi od mirovine i sl.)
 1. Uvjerenje zavoda  za zapošljavanje ukoliko je podnositelj zahtjeva nezaposlen, kao i za nezaposlene članove zajedničkog kućanstva
 1. Ovjerena izjava podnositelja zahtjeva o visini novčanih sredstava koja su    podnositelju zahtjeva i članovima zajedničkog kućanstva dodijeljena za ove namjene od državnih, županijskih ili općinskih vlasti, županijskih ili općinskih zaklada ili drugih organizacija, institucija, ustanova i javnih poduzeća i sl.
 1.  Kopija transakcijskog računa podnositelja zahtjeva otvorenog kod poslovne banke

 

III- Zahtjevi se podnose na obrascu AO-1, AO-2 ili AO-3, koji su sastavni dio Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije. Fotokopirana dokumentacija treba da bude propisano ovjerena. Zahtjev se neće razmatrati ukoliko je dokumentacija nepotpuna ili neuredna.

IV- Rok za podnošenje zahtjeva je 31.12.2022. godine.

V- Zahtjevi se podnose putem pošte na adresu Zaklade, ulica Kneza Domagoja bb, 88.000 Mostar.

VI- Upravno vijeće Zaklade razmatra svaki podneseni zahtjev i donosi odgovarajuću odluku. Osoba kojoj budu odobrena sredstva Zaklade dužna je u roku utvrđenom u odluci dostaviti Zakladi dokumentaciju o namjenskom utrošku odobrenih sredstva.

VII- Ovaj Javni poziv sa obrascima AO-1, AO-2, I AO-3, objavljuje se na Web stranici Zaklade

VIII- Sve potrebne informacije mogu se dobiti na tel. 036/446-321.

 

sud bih ZAPOVJEDNIK MUDŽAHEDINA Danas nastavanak suđenja Mahmuljinu za zločine nad Srbima

02/21/2018 - 13:41
Pred Sudom BiH danas će biti nastavljeno suđenje zapovijedniku Trećeg korpusa takozvane Armije BiH Sakibu Mahmuljinu za zločine...

Propao pokušaj stigmatiziranja Mladi europski pučani srušili rezoluciju SDA o osudi HVO-a

02/21/2018 - 13:28
Predstavnici Asocijacije mladih SDA, uvidjevši da se većina europskih mladeži ne želi doticati ratnih tema te da takva...

Kraljević i ostali: Bez maltretiranja u Ljubuškom

02/21/2018 - 13:23
Na suđenju za zločine u Ljubuškom svjedoci Odbrane kazali su da nije bilo maltretiranja u vojno-istražnom zatvoru i da su...

Pažin i ostali: Bez objašnjenja zbog razlika u iskazu

02/21/2018 - 12:41
Na suđenju za zločine počinjene na području Stoca, Odbrane su nastojale osporiti iskaz svjedoka Državnog tužilaštva, koji je...

Sud BiH oslobodio policijske zapovjednike HVO-a u Čapljini

02/02/2018 - 10:45
Žalbeno vijeće Suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je oslobađajuću presudu nekadašnjim zapovjednicima u policiji i Vojnoj policiji...

General Slobodan Praljak

02/02/2018 - 10:42
Dramatičan dan u haškoj sudnici svoj je vrhunac dosegnuo kada je general Slobodan Praljak, nakon izrečene presude, sam sebi...

HERCEGBOSANSKA ŠESTORKA PRESUDA ŠESTORCI: Potvrđena agresija Hrvatske i UZP

02/02/2018 - 10:38
Žalbeno vijeće Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju je, u okviru žalbene presude bosanskohercegovačkoj šestorici...

Čekaju konačni sud: Tužitelji traže veću kaznu za 'šestorku'

11/29/2017 - 09:09
Šestorka je u svibnju 2013. nepravomoćno osuđena na ukupno 111 godina zatvora zbog ubojstva, silovanja, deportacije, zatvaranja,...

"Ako ostane UZP to će biti perverzija povijesti u svijetu"

11/29/2017 - 08:18
U Mostaru se večeras održava molitveni skup haškoj šestorici koji sutra očekuju drugostepenu presudu pred Haškim tribunalom,...

U Mostaru upaljene svijeće i izrečene brojne molitve za hrvatske uznike u Haagu

11/29/2017 - 08:16
Molitveni skup uoči drugostupanjske presude hrvatskim uznicima u Haagu održan je večeras u Mostaru,  gdje su upaljene...