Javni poziv 2022

04/11/2022 - 10:33

Temeljem članka  25. Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije, Upravno vijeće Zaklade za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije sa sjedištem u Mostaru, objavljuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje pružanja pravne pomoći

pripadnicima braniteljske populacije i članovima njihove obitelji

I- Financijska pomoć osumnjičenim ili optuženim braniteljima

Zaklada za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije (u daljem tekstu Zaklada), u skladu sa odredbama Statuta Zaklade i Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije, osigurava sredstva u cilju pružanja stručne pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije HVO-a, MUP-a HR HB, kao i drugim osobama koje su kao pripadnici struktura vlasti HR HB sudjelovali u obrani BiH u razdoblju 1992 -1995 godine, a osumnjičeni su ili optuženi za kaznena djela ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti.

Sredstva Zaklade mogu se odobriti za sljedeće namjene:

a) plaćanje odvjetničkih usluga za istrage, obranu i zastupanje osoba iz članka 2. Pravilnika (zahtjev na obrascu AO-1).

b) pružanje novčane pomoći osobama iz članka 2. Pravilnika (zahtjev na obrascu AO-2);

c) pružanje novčane pomoći članovima uže obitelji osoba iz članka 2. Pravilnika (zahtjev na obrascu AO-3).

a) Opći kriteriji za dodjelu sredstava braniteljima su:

1) Da je podnositelj zahtjeva bio pripadnik braniteljske populacije (pripadnik HVO-a, policije nadležnog MUP-a HR HB) ili struktura vlasti HR HB i kao takav sudjelovao u obrani BiH u period 1992-1995 godine;

2) Da je osumnjičen ili optužen za kazneno djelo ratnog zločina ili zločina protiv čovječnosti koje je počinjeno za vrijeme  rata u BiH 1992-1995 godine;

3) Da je državljanin Bosne I Hercegovine;

4) Izjava o visini novčanih sredstava koje je podnositelj zahtjeva dobio po ovom temelju od državnih, županijskih ili općinskih vlasti, županijskih ili općinskih zaklada ili drugih organizacija, institucija, ustanova i javnih poduzeća i sl.

 

b) Dodatni kriteriji za dodjelu sredstava braniteljima su:

1. Socijalne prilike;

2. Školovanje djece;

3. Bolest branitelja ili člana njegove obitelji i dr.

 ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA PLAĆANJE ODVJETNIČKIH USLUGA ZA

   ISTRAGE, OBRANU I ZASTUPANJE (zahtjev se podnosi na obrascu AO-1)

Osumnjičeni ili optuženi branitelj uz zahtjev prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. Dokaz o statusu pripadnika braniteljske populacije

2. Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove osobne iskaznice

3. Dokaz da je pokrenuta istraga ili da se vodi kazneni postupak protiv podnositelja

    zahtjeva (kopija rješenja o pokretanju istrage, optužnice ili presude za ratni

    zločin/zločin protiv čovječnosti)

4. Ovjerena kopija ugovora između podnositelja zahtjeva ili ovlaštene osobe

    podnositelja zahtjeva i odvjetnika/odvjetničkog ureda o pružanju odvjetničkih

    usluga (ukoliko je ugovor već prethodno zaključen)

5. Izjava podnositelja zahtjeva o visini novčanih sredstava koja su mu dodijeljena

    za ove namjene od državnih, županijskih ili općinskih vlasti, županijskih ili

  općinskih zaklada ili drugih organizacija, institucija, ustanova i javnih poduzeća i sl

(Podnositelj zahtjeva može priložiti i drugu dokumentaciju za koju smatra da će biti značajna prilikom donošenja odluke o odobravanju novčane pomoći)

 PRUŽANJE NOVČANE POMOĆI OSUMNJIČENIM ILI OPTUŽENIM OSOBAMA

  (zahtjev se podnosi na obrascu AO-2)

a) Osobama iz točke I protiv kojih su pokrenute istražne radnje i protiv kojih se vodi sudski postupak može se odobriti novčana pomoć za troškove prijevoza, ishrane i smještaja i sl. (koji nisu refundirani iz proračuna) i za rješavanje osnovnih socijalnih potreba (nabavku prehrambenih i higijenskih artikala, plaćanje troškova stanarine i komunalnih usluga, osiguranje ogrijeva i sl.).

b)

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev AO-2.

 1. Dokaz o statusu pripadnika braniteljske populacije – kopije dokumenata
 1. Ovjerena kućna lista
 1. Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove osobne karte
 1. Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima – primanjima podnositelja zahtjeva i članova njegovog zajedničkog kućanstva (potvrda od firme o visini plaće, čekovi od mirovine i sl.)
 1. Dokaz da je pokrenuta istraga ili da se vodi kazneni postupak protiv podnositelja  zahtjeva (kopija poziva za saslušanje, rješenja o pokretanju istrage, optužnice, presude za ratni zločin/zločin protiv čovječnosti)
 1. Izjava podnositelja zahtjeva o visini novčanih sredstava koja su mu dodijeljena za ove namjene od državnih, županijskih ili općinskih vlasti, županijskih ili općinskih zaklada ili drugih organizacija, institucija, ustanova i javnih poduzeća i sl.
 1. Kopija transakcijskog računa podnositelja zahtjeva otvorenog kod poslovne banke

 

(Podnositelj zahtjeva može priložiti i drugu dokumentaciju za koju smatra da će biti značajna prilikom donošenja odluke o odobravanju novčane pomoći)

 

II FINANSIJASKA POMOĆ ČLANOVIMA OBITELJI ( zahtjev se podnosi na

obrascu AO- 3)

Pravo na financijsku pomoć imaju i članovi uže obitelji osobe iz točke I. ovog Javnog poziva i to: supružnik (bračni i izvanbračni), dijete (bračno, izvanbračno, usvojeno, pastorče i dijete bez roditelja uzeto na izdržavanje) i roditelji (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelj i hranitelj)  ukoliko žive u zajedničkom kućanstvu sa osobom iz točke I. ovog javnog poziva.

Članovima uže obitelji može se odobriti novčana pomoć za:

a) troškove prijevoza, ishrane i smještaja za vrijeme posjete osobi iz točke I. koje se nalazi u pritvoru ili zatvoru;

b) nabavku prehrambenih i higijenskih artikala, plaćanje troškova školovanja, plaćanje troškova stanarine i osiguranje ogrjeva i za rješavanje drugih socijalnih potreba.

e) Opći kriteriji za dodjelu sredstava su:

    1. Da je podnositelj zahtjeva član uže obitelji osumnjičenog ili optuženog branitelja;

    2. Da živi u zajedničkom kućanstvu sa osobom iz točke I. ovog Javnog poziva;

    3. Da je državljanin Bosne i Hercegovine

f) Dodatni kriteriji za dodjelu sredstava su:

   1. Socijalne prilike;

   2. Školovanje djece;

   3. Bolest člana obitelji i dr.

Član obitelji osumnjičenog, optuženog ili osuđenog branitelja uz zahtjev na obrascu AO-3 , prilaže sljedeću dokumentaciju:

 1. Dokaz o statusu pripadnika braniteljske populacije koji je osumnjičen/ optužen/osuđen za kazneno djelo ratnog zločina ili zločina protiv čovječnosti
 1. Ovjerena kućna lista
 1. Dokaz o srodstvu podnositelja zahtjeva sa osobom koja je osumnjičena/ optužena/osuđena za kazneno djelo ratnog zločina/zločina protiv čovječnosti (izvadak iz matične knjige rođenih, vjenčanih i sl.)
 1. Dokaz za pripadnika braniteljske populacije da je osumnjičen/optužen/ osuđen za kazneno djelo ratnog zločina/zločina protiv čovječnosti i da se nalazi u pritvoru ili zatvoru (kopija poziva za saslušanje, rješenja o pokretanju istrage, optužnice, presude za ratni zločin/zločin protiv čovječnosti)
 1.  Uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva ili ovjerena kopija CIPS-ove  

            osobne iskaznice

 1.  Dokaz o ukupnim mjesečnim prihodima – primanjima podnositelja zahtjeva i članova zajedničkog kućanstva (potvrda od firme o visini plaće, čekovi od mirovine i sl.)
 1. Uvjerenje zavoda  za zapošljavanje ukoliko je podnositelj zahtjeva nezaposlen, kao i za nezaposlene članove zajedničkog kućanstva
 1. Ovjerena izjava podnositelja zahtjeva o visini novčanih sredstava koja su    podnositelju zahtjeva i članovima zajedničkog kućanstva dodijeljena za ove namjene od državnih, županijskih ili općinskih vlasti, županijskih ili općinskih zaklada ili drugih organizacija, institucija, ustanova i javnih poduzeća i sl.
 1.  Kopija transakcijskog računa podnositelja zahtjeva otvorenog kod poslovne banke

 

III- Zahtjevi se podnose na obrascu AO-1, AO-2 ili AO-3, koji su sastavni dio Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije. Fotokopirana dokumentacija treba da bude propisano ovjerena. Zahtjev se neće razmatrati ukoliko je dokumentacija nepotpuna ili neuredna.

IV- Rok za podnošenje zahtjeva je 31.12.2022. godine.

V- Zahtjevi se podnose putem pošte na adresu Zaklade, ulica Kneza Domagoja bb, 88.000 Mostar.

VI- Upravno vijeće Zaklade razmatra svaki podneseni zahtjev i donosi odgovarajuću odluku. Osoba kojoj budu odobrena sredstva Zaklade dužna je u roku utvrđenom u odluci dostaviti Zakladi dokumentaciju o namjenskom utrošku odobrenih sredstva.

VII- Ovaj Javni poziv sa obrascima AO-1, AO-2, I AO-3, objavljuje se na Web stranici Zaklade

VIII- Sve potrebne informacije mogu se dobiti na tel. 036/446-321.

 

Javni poziv obavijest

04/11/2022 - 11:04
Obavještavamo sve zainteresirane kako je Zaklada za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije objavila JAVNI...

Pred Sudom BiH počelo suđenje za ratni zločin protiv Hrvata u Križančevu selu

04/23/2019 - 12:18
Pred raspravnim vijećem Suda Bosne i Hercegovine u petak je počelo suđenje osmorici bivših pripadnika Armije Bosne i Hercegovine...

Ukinuta oslobađajuća presuda Mili Puljiću

02/08/2019 - 12:42
U svibnju 2018. godine Sud BiH je Puljića, nekadašnjeg zapovjednika Druge bojne Druge brigade Hrvatskog vijeća obrane (HVO),...

10 činjenica o zločinu nad strijeljanim Hrvatima na Bikošima

09/25/2018 - 10:51
Nakon 25 godina od strijeljanja Hrvata na Bikošima nadomak Travnika jučer su DNK analizom identificirani posmrtni ostatci 18 od...

INTERVJU Večernjeg lista: Zvonko Vidović

05/25/2018 - 10:56
Presudama se narušava stereotip o UZP-u koji je uspostavio Haaški sud   Nepravomoćna presuda nekadašnjem zapovjedniku...

Sud BiH: Mile Puljić nije kriv za zločine u Mostaru

05/21/2018 - 09:17
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je Milu Puljića, nekadašnjeg zapovjednika Druge bojne druge brigade Hrvatskog vijeća obrane (...

POLOG 7. svibnja: Dan kada je narod Hercegovine stao pred tenkove

05/07/2018 - 13:13
Zaustavljanje tenkova JNA u Pologu Hrvati iz Širokoga Brijega i susjednih općina organizirali su 7. svibnja 1991. Tada su...

ratni zločini GOLE IH VOZILI NA AUTU, TUKLI, POLIJEVALI ALKOHOLOM: Zapisnik sa saslušanja Dudakovića otkrio jeziva svjedočenja

05/07/2018 - 13:07
RTRS je u posjedu Zapisnika sa ročišta o određivanju pritvora Atifu Dudakoviću. U Zapisniku su opisi događaja, u kojima ratni...

POMOĆ U RADU ZAKLADI I FONDACIJI ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI

05/04/2018 - 10:40
U Sarajevo su dana 23. travnja 2018.godine potpisani sporazumi između Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida...

Halilović je poslao postrojbe koje su počinile zločin nad Hrvatima Trusine

05/04/2018 - 10:00
Državnom Tužiteljstvu koje vodi istragu o zločinima koje je počinila Armija BiH odnedavno su dostupne zapovijedi, nalozi,...