Dokumenti

Uzdol II dio

Preuzeto iz haaške presude Seferu Haliloviću

Uzdol I dio

Preuzeto iz haaške presude Seferu Haliloviću

Grabovica

Dijelovi knjige Otpečaćeni koverat Šefke Hodžića

Grabovica

Isječak iz knjige Ivice Mlivončića Zločin s pečatom o masakru u Grabovici

Grabovica

Naređenje Rasima Delića

Grabovica

Izvješće sa sastanka sa Tadeuszom Mazowieckiem u Uskoplju

Grabovica

Grabovica - Naredba načelnika Nermina Eminovića da se poduzmu sve potrebne mjere za rasvjetljavanje masakra nad hrvatskim stanovništvom u Drežnici

Grabovica

Grabovica - spisak masakriranog stanovništva hrvatske nacionalnosti

Grabovica

Dopis komandanta štaba vrhovne komande OS R BiH Rasima Delića Ministarstvu inostranih poslova u vezi dopisa Tadeusza Mazowieckog o masakru koji je počinila Armija R BiH

Grabovica

Izvješće konandanata Nusreta Šahića od dana 13.09.1993. godine

Pages

Video galerija

Galerija Slika

Video galerija

Video Galerija